Statystyka 2003r. Drukuj
Wpisał Administrator   
Sobota, 10. Maj 2008 14:06

Liczba mieszkańców:

Miasto i Gmina Grodzisk Wielkopolski 18813 mieszkańców

w tym:

Miasto Grodzisk Wielkopolski 13833 mieszkańców

Gmina Grodzisk Wielkopolski 4980 mieszkańców

Czytelnicy:
ogółem 4548 czytelników

Miasto 3847 czytelników

Wieś 701 czytelników

Czytelnicy wg wieku :
dzieci i młodzież do lat 15 - 1806
w wieku 16 do 24 lat - 1630
w wieku 25 do 60 lat - 1030
powyżej 60 lat - 82


Czytelnicy wg zajęcia :

dzieci i młodzież ucząca się - 2971
studenci - 297
pracownicy fizyczni - 252
pracownicy umysłowi - 453
nie zatrudnieni oraz emeryci i renciści - 575

Wypożyczenia książek do domu w ciągu roku:
Miasto i Gmina Grodzisk Wielkopolski - 92608 w tym :
Grodzisk Wielkopolski - 77416
Gmina Grodzisk Wielkopolski - 15192
Średnia wypożyczeń na jednego czytelnika - 20,4


Struktura wypożyczeń :
Literatura piękna dla dzieci - 29693 wypożyczeń
Literatura piękna dla dorosłych - 39899 wypożyczeń
Literatura z innych działów - 23016 wypożyczeń
Czasopisma oprawne - 292 wypożyczeń
Zbiory specjalne audiowizualne - 446 wypożyczeń

Stan księgozbioru PiMGBP :
Biblioteka centralna - 31374 vol.
Oddział dla dzieci - 12529 vol.
Filia os. Wojska Polskiego - 17219 vol.
Filia Kąkolewo - 6790 vol.
Filia Ptaszkowo - 6994 vol.


Szczegółowa statystyka powiatu za rok 2003, wg kategorii:

Liczba mieszkańców w powiecie:

Gmina
Ogółem liczba mieszkańców
W tym:
Miasto
Wieś
Grodzisk Wlkp
18813
13833
4980
Granowo
4824
-
4824
Rakoniewice
12775
5395
7380
Wielichowo
7012
1795
5217
Kamieniec
6533
-
6533
Ogółem:
49957
21023
28934

Liczba czytelników:

Biblioteka
Ogółem
W tym:
Na 100 mieszkańców
Miasto
Wieś
Ogółem
Miasto
Wieś
Grodzisk Wlkp
4548
3847
701
24,2
27,8
14,1
Granowo
1022
-
1022
21,2
-
21,2
Rakoniewice
2303
1102
1201
18,0
20,4
16,3
Wielichowo
825
635
190
8,0
6,0
2,0
Kamieniec
446
-
446
6,8
-
6,8
Razem:
9144
5584
3560
15,6
18,0
12,1

Liczba wypożyczeń:

Biblioteka
Ogółem
W tym:
Na 100 mieszkańców:
Miasto
Wieś
Ogółem
Miasto
Wieś
Grodzisk Wlkp
92608
77416
15192
492,3
559,6
305,1
Granowo
22664
-
22664
469,8
-
469,8
Rakoniewice
67296
25592
41704
526,8
474,4
565,1
Wielichowo
33283
27848
5435
322,0
278,0
54,0
Kamieniec
15820
-
15820
242,0
-
242,0
Razem:
231671
130856
100815
410,6
437,3
327,2

 

Czytelnictwo, informacja, udostępnianie zbiorów:

Biblioteka
Czytelnicy do lat 15:
Wypożyczeń (lit. dziecięca):
Ogólna liczba odwiedzin:
Grodzisk Wlkp
1806
29693
62195
Granowo
484
7571
21655
Rakoniewice
1170
32636
2795
Wielichowo
340
14602
7700
Kamieniec
174
14602
7700
Razem:
3974
91070
97338

 

Wypożyczenia zbiorów innych:

Biblioteka

Wypożyczenia
między-
biblioteczne

Liczba książek wypoż. na miejscu:
Wypożyczenia czasopism:
ogółem
na zew.
na miejs.
Grodzisk Wlkp
65
8345
45786
2844
42942
Granowo
22
10586
2615
615
2000
Rakoniewice
53
3431
6363
1191
5172
Wielichowo
83
3049
1039
614
425
Kamieniec
2
2877
319
204
115
Suma:
225
28288
56122
5468
50654

 

Księgozbiór:

Biblioteka
Ogólna liczba książek
W tym na wsi
Na 100 mieszkańców:
Ogółem
Miasto
Wieś
Grodzisk Wlkp
74906
13784
398,2
446,3
276,8
Granowo
27725
27725
574,7
-
574,7
Rakoniewice
51125
29813
400,2
395,0
403,9
Wielichowo
31633
9945
316,0
216,0
99,0
Kamieniec
12181
12181
186,4
-
186,4
Suma:
197570
93448
375,1
352,4
308,2

 

Zakup książek:

Biblioteka
Ogółem
W tym:
Na 100 mieszkańców
Miasto
Wieś
Ogółem
Miasto
Wieś
Grodzisk Wlkp
1300
1202
98
6,9
8,7
1,6
Granowo
571
-
571
11,8
-
11,8
Rakoniewice
1690
753
937
13,2
13,9
12,7
Wielichowo
494
416
78
4,9
4,8
0,7
Kamieniec
149
-
149
2,3
-
2,3
Razem:
4204
2371
1833
7,8
9,1
5,8

 

Wybrane informacje o zbiorach książkowych:

Biblioteka
Przybyło książek:
Przybyło z darów
Ogółem
na wsi
Grodzisk Wielkopolski
1456
98
156
Granowo
571
571
-
Rakoniewice
1690
937
-
Wielichowo
566
78
72
Kamieniec
216
216
-
Razem:
4499
1900
228
LAST_UPDATED2