Drukuj

Zapraszamy dzieci i młodzież do lat 15 do udziału w konkursie „SLEEVEFACE CZYLI UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ”.
Sleeveface polega na wykonaniu zdjęcia, którego dominującym elementem jest okładka książki w taki sposób wkomponowana w obraz, że widoczna jest jako część fotografowanej postaci: twarzy lub całej sylwetki. Efektem montażu jest kreatywne połączenie osoby czytelnika z jej książkowym wcieleniem. Pierwsze fotografie sleeveface pojawiły się w Internecie w 2006 r. i stały się bardzo popularną formą zabawy.
Konkurs trwać będzie od 25 lutego do 23 marca br., a jego rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi w trakcie Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.
1 450

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„SLEEVEFACE – CZYLI UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ”

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizatorzy akcji
Organizatorem akcji jest Grodziska Biblioteka Publiczna w Grodzisku Wlkp.

II. Cel akcji
Celem akcji jest:
- promocja czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób
- zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania oraz korzystania z zasobów biblioteki
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczej aktywności
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności
- popularyzacja twórczości wśród społeczności lokalnej
- upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki

III. Zasady udziału w konkursie:
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii w formie sleeveface, czyli zdjęcia, którego elementem jest okładka (lub ilustracja) książki częściowo zasłaniająca fotografowaną osobę – w taki sposób, aby stanowiły spójną całość.
2. Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży do lat 15.
3. Czas trwania konkursu: 25.02.2019 – 23.03.2019
4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową
5. Sesję fotograficzną można wykonać w dowolnym miejscu wybranym przez uczestników konkursu.
6. Prace konkursowe – fotografie należy przesłać na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 23.03.2019 r.
7. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne: format zapisu: JPEG, - minimalna rozdzielczość: 1098x768 pikseli
8. Zdjęcia nie mogą być efektem montażu w programie graficznym.
9. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie te zdjęcia, które dotychczas nie były nigdzie publikowane. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
10. Do zgłaszanych na konkurs fotografii należy dołączyć informacje o: autorze pracy (załącznik nr 1), oświadczenie rodzica/opiekuna (załącznik nr 2)
11. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej Grodziskiej Biblioteki Publicznej i FB placówki.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
13. Oceny prac dokona specjalnie powołane jury. Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, technika wykonania, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia.
14. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 30.03.2019 r. podczas Międzynarodowego Dnia Książki Dla Dzieci.

Kontakt do organizatorów:
Judyta Sternal, Sylwia Owsiana
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 612271285

 

Dokumenty do pobrania:
- Regulamin

- Załącznik 1