POETYCKIE WALENTYNKI Drukuj

1 250    Obchodzone 14 lutego Walentynki czyli Święto Zakochanych to dzień wyjątkowy. Niecodzienne też było spotkanie, które odbyło się w tym dniu w Filii Biblioteki na os. Wojska Polskiego. Spotkanie zatytułowane „Literacko – muzyczne rozważania o istocie święta zakochanych”, przygotowane zostało przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Gośćmi specjalnymi byli Eleonora i Ryszard Biberstajn – poeci, którym towarzyszył syn Tomasz - artysta muzyk.
    W spotkaniu uczestniczył zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Marcin Brudło, wicestarosta Powiatu grodziskiego – Sławomir Górny, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Anna Matysiak, a także liczne grono członków działającego przy Bibliotece Dyskusyjnego Klubu Ksiuążki.
    W pierwszej części uczniowie wprowadzili publiczność w romantyczny nastrój prezentując poetycko muzyczny montaż, w którym znalazły się najpiękniejsze wiersze o miłości napisane przez polskich poetów w różnych epokach literackich.
    Następnie Eleonora i Ryszard Biberstajn przedstawili swoją twórczość recytując wiersze ze swoich tomików poetyckich. W trzeciej części spotkania odbyły się warsztaty poetyckie. Każdy z uczestników spotkania miał za zadanie napisać wiersz. Kto chciał mógł zaprezentować swoją twórczość, a Ryszard Biberstajn na miejscu dokonywał analizy utworów. Chętnych do tej zabawy słowem nie brakowało. Całe ponad dwugodzinne spotkanie muzycznie ilustrował Tomasz Biberstajn.
    Bardzo dziękujemy za przygotowanie tego pięknego spotkania, nauczycielkom: Katarzynie Rzannej – Piechocie , Mirelli Jany, Grażynie Wiśniewskiej, Halinie Klimaszyk oraz uczniom Zespołu Szkół Technicznych: Wiktorii Tran, Natalii Koniecznej, Filipowi Fórmaniak, Adamowi Radajewskiemu , Elizie Kaczmarek , Alicji Pasiciel , Weronice Jarmuż, Weronice Łęckiej, Klaudii Verhowen.

1 450

3 450

2 450

4 450

6 450

10 450

11 450

9 450

8 450

5 450

12 450