KULINARNY WECHIKUŁ CZASU - SPOTKANIE INFORMACYJNE Drukuj

1 250    Zapraszamy młodzież w wieku od 13 do 18 lat chętną do realizacji projektu pt. „Kulinarny wehikuł czasu”, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w czwartek, 9 stycznia o godz. 17.00 w czytelni Grodziskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kolejowej.
Projekt realizowany będzie w ramach programu „RÓWNAĆ SZANSE 2020”
Jeśli potrafisz samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości, chcesz podjąć nowe wyzwania, spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości i wykorzystać otrzymaną dla was dotację w wysokości 8500 zł

ZAPRASZAMY !

1 450